Seitenlader der Verdichtungsanlage auf dem Automobil

nakladac-smallDer Lader für spezielle mobile Verdichtungsanlagen auf dem Automobil. Er lädt die Gefässe
vom Boden ein.

Lader  für  die  Plastemülltonnen mit  einem  Inhalt  von  70,  110,  240,  660,  770  Liter  sowie  Plaste- und Metallcontainern von einem Inhalt von 1100 Liter Der Lader hat eine elektrische Bedienung.

Der Lader hat eine hydraulische oder mechanische Sicherung beim Ausleeren von Mülltonnen vom Boden

 

bnl2 bnl1

 

nakladac-smallNakladač pro speciální mobilní lisy na autě. Nakládá nádoby ze země.Nakladač pro plastové popelnice 70, 110, 240, 660, 770 litrů a plastových a kovových kontejnerů 1100 litrů.

Nakladač má elektrické ovládání.

Nakladač má hydraulické nebo mechanické zajištění při vyprazdňování popelnic ze země.

 

bnl2 bnl1