Mobile pressing compactor ASK 10 – 24

ASK 20 s automatickým otvíráním víka a nakladačemUrčené  pro  lisování  a převoz především  kartónů  a  plastů  nebo  komunálních  odpadů. Standardně jsou vyráběny ve verzích 10 m3, 20 m3 a 24 m3. Kontejner má kónické strany pro lepší vysypávání. Lisovací část je pevně spojená s kontejnerem.  

Uzavírání  masivními  jednokřídlovými  vraty  s usměrňovači,  které  zabezpečují  dokonalé posouvání  lisovaného  odpadu  v kontejneru.  Kontejner  je  opatřen  natahovacím  hákem  (na přání zákazníka manipulačním hákem). Vrata mohou být opatřené gumovým těsněním proti vytékání tekutého odpadu. Vrata mají třípantový ráčnový zavírací mechanizmus.

Pro lehkou manipulaci je lis vybaven čtyřmi rolnami.  

Hydraulický systém  je umístěný v pravé horní části kontejneru nebo nad beranem. Servisní dvířka hydraulických válců jsou vybavena bezpečnostním spínačem.   

Naplnění  kontejneru  na  80%  signalizuje  žlutá  kontrolka, při  100%  naplnění  dojde k automatickému zastavení lisování.

Cyklus lisování (pohyb berana vpřed a vzad) trvá cca 55 sec. Dvě doby lisování lze nastavit le přání zákazníka. Standardně jsou přednastaveny časy 10 a 60 minut. Na přání lze nstalovat GSM bránu pro dálkovou informaci o činnosti lisu nebo jeho naplněnosti přes SMS.

 

ask10-24-3b ask10-24-4b
ask10-24-5b ask10-24-6b ask10-24-7b
ask10-24-8b ask10-24-9b ASK20--s-nakladacem-bez-zeber-th
ASK20-basic-th ASK20-s-lopatou-th

Volitelné příslušenství:

 • víko násypky s plynovými vzpěrami
 • hliníkový kryt víka
 • uzamykání víka,
 • těsnění víka
 • pružné uložení hydrauliky
 • výkonnější hydraulický agregát
 • chlazení oleje
 • optická čidla spuštění
 • natahovací hák na vratech
 • čelní nebo rampový nebo mobilní nakladač
 • částečné nebo úplné gumové těsnění vrat nebo klapky

 

Volitelné nástavby:

 • jen bočnice
 • celá zvýšená nástavba
 • úplná nástavba shora napevno zavřená
 • s bočními nebo čelními vhazovacími okny
 • bočnice s lomeným víkem, automatické otvírání pro nakladač
 • bočnice s opačně lomeným víkem pro převoz nakladače

 

ask10-24-schema

ask10-24-techn-udaje

ASK 20 s automatickým otvíráním víka a nakladačemThis compactor is designed for pressing and transporting cardboard and plastic materials and the municipal waste. The standard produced versions include 10 m3, 20 m3 and 24 m3. The pressing part is fixed to the container. The container has conic sides in order to enable better
emptying.   

The massive  single-wing  door with  rectifiers  enables  perfect  shifting  of  the  pressed waste inside the container. The door can be equipped with rubber sealing  in order to prevent the liquid waste leakage. The door is equipped with three hinges ratchet mechanism.  

This  compactor  is  equipped  with  the  tensing  hook  (handling  hook  can  be  provided  upon request). In order to enable simple handling, the press is equipped with four scrolls.

The hydraulic system  is placed  in the container upper right part or over the slide part. The
servicing door for the hydraulic cylinders is equipped with a safety switch.  

A yellow indicator signals that the container is filled at 80%; when 100% filling occurs, the
pressing process automatically stops.  

The pressing cycle (moving  the slide  forward and backwards)  takes approx 55 seconds.   If required, two pressing periods can be set. The times are preset to 10 and 60 minutes as a standard.   
If  required,  a  GSM  module  can  be  install  to  provide  remote  information  regarding  the pressing process and the container fullness via SMS.


ask10-24-3b ask10-24-4b
ask10-24-5b ask10-24-6b ask10-24-7b
ask10-24-8b ask10-24-9b

Optional accessories:

 • Lid with gas springs
 • Aluminium lid cover
 • Locking lids
 • Lid sealing
 • Flexible placement of the hydraulic equipment
 • Efficient hydraulic aggregate
 • Oil cooling or heating
 • Optical sensor for the start-up
 • Manipulation hook on the door
 • Front or side topper (loader)
 • Partial or complete rubber sealing of the door or the flap

Optional extensions:

 • Side walls
 • High hopper
 • High hopper closed from the top, with side or front filling door
 • Side walls with camber lids, automatic opening with loader
 • Side walls with a reverse bent lid for the loader transportation

 

ask10-24-schema

ask10-techical-data