Mobile pressing container MPC20

mpc20big-1

Mobilní samolisovací kontejner MPC 20 je určený pro lisování a převoz především kartónů a plastů nebo komunálních odpadů. Standardně jsou vyráběny ve verzích 10 m3, 20 m3 a 24 m3. Kontejner má kónické strany pro lepší vysypávání.

Lis má pevnou konstrukci a výklopné půlky víka vytvářejí po otevření bočnice násypky.

Uzavírání masivními jednokřídlovými vraty s usměrňovači, které zabezpečují dokonalé posouvání lisovaného odpadu v kontejneru. Vrata mohou být opatřené gumovým těsněním proti vytékání tekutého odpadu. Vrata mají čtyřpantový ráčnový zavírací mechanizmus.

Pro lehkou manipulaci je lis vybaven čtyřmi rolnami.

Kontejner je opatřen natahovacím hákem (na přání zákazníka manipulačním hákem).

Hydraulický systém je umístěný v pravé horní části kontejneru nebo nad beranem. Servisní dvířka hydraulických válců jsou vybavena bezpečnostním spínačem.

Naplnění kontejneru na 80% signalizuje žlutá kontrolka, při 100% naplnění dojde k automatickému zastavení lisování.

Cyklus lisování (pohyb berana vpřed a vzad) trvá cca 55 sec. Dvě doby lisování lze nastavit dle přání zákazníka. Standardně jsou přednastaveny časy 10 a 60 minut.

Na přání lze instalovat GSM bránu pro dálkovou informaci o činnosti lisu nebo jeho naplněnosti přes SMS.

mpc20-2 mpc20-3thumb mpc20-4thumb mpc20-5

Volitelné příslušenství:

 • hliníkový kryt víka
 • uzamykání víka,
 • těsnění víka
 • chlazení a temperance oleje
 • optická čidla spuštění
 • částečné nebo úplné gumové těsnění vrat nebo klapky

mpc20techn

mpc20big-1The mobile  pressing  container MPC20  is  designed  for  pressing  and  transporting  cardboard and  plastic materials  and  the unicipal  waste.  The  container  has  conic  sides  in  order  to enable better emptying.  

The massive  single-wing  door with  rectifiers  enables  perfect  shifting  of  the  pressed waste inside the container. The door can be equipped with rubber sealing  in order to prevent the liquid waste leakage. The door is equipped with four hinges ratchet mechanism. In order to enable simple handling, the press is equipped with four scrolls.  

This  compactor  is  equipped  with  the  tensing  hook  (handling  hook  can  be  provided  upon request).

The hydraulic system  is placed  in the container upper right part or over the slide part. The servicing door for the hydraulic cylinders is equipped with a safety switch.

A yellow  indicator signals that the container is filled at 80%; when 100% filling occurs, the pressing process automatically stops.

The pressing cycle (moving  the slide  forward and backwards)  takes approx 55 seconds.   If required, two pressing periods can be set. The times are preset to 10 and 60 minutes as a standard.  

If  required,  can  be  install  a  GSM  module  to  provide  remote  information  regarding  the pressing process and the container fullness via SMS.

mpc20-2 mpc20-3thumb mpc20-4thumb mpc20-5

Optional accessories:

 • Aluminium lid cover
 • Locking lids
 • Lid sealing
 • Oil cooling or heating
 • Optical sensor for the start-up
 • Partial or complete rubber sealing of the door or the flap

mpc20technen