Pendular (hammer) compactor PC17 and PC20

pc17-1Tento lis je určený pro lisování a převoz především velkého komunálního odpadu.
Standardně je vyráběn ve verzích 17 m3 a 20 m3 - závisí na nosnosti převozního nákladního auta.

Lis má velkou kapacitu lisování – cca 0,75m3 na jeden cyklus. Lisovací síla je až 35 t.

Hydraulický agregát s buchjostem je umístěný na pravé horní straně kontejneru.

Kontejner má kónické strany pro lepší vysypávání.

Podlaha lisovací komory je vyrobena z vysoce odolného materiálu HARDOX 450.

Uzavírání masivními jednokřídlovými vraty s usměrňovači, které zabezpečují dokonalé posouvání lisovaného odpadu v kontejneru. Na vratech je manipulační hák ( na přání natahovací hák ). Vrata mohou mít gumové těsnění proti vytékání tekutého odpadu. Vrata mají ráčnové zavírání.

Pro lehkou manipulaci je lis vybaven čtyřmi rolnami.

Lis se ovládá pomocí tlačítek na ovládacím panelu. Naplnění kontejneru na 80% signalizuje žlutá kontrolka, při 100% naplnění dojde k automatickému zastavení lisování. Servisní dvířka hydraulických válců jsou vybavena bezpečnostním spínačem.

Cyklus lisování (pohyb kyvadla – kladiva dolů a nahoru ) trvá cca 55 sec.
Dvě doby lisování - dle přání zákazníka. Standardně jsou přednastaveny časy 10 a 60 minut.

Na přání instalujeme GSM bránu na dálkovou informaci o činnosti lisu, kontrole stavu naplněnosti, nebo dálkové ovládání přes SMS.

pc17-2 pc17schema pc17-4thumb
pc17-3 pc17-5  

Volitelné příslušenství:

 • víko násypky
 • pružné uložení hydrauliky
 • chlazení nebo temperování oleje
 • manipulační hák na vratech
 • částečné nebo úplné gumové těsnění vrat nebo klapky
 • GSM modul
 • čelní nebo rampový nebo mobilní nakladač
 • automatické otvírání víka
 • dvousložková barva

 

pc17techn

pc17-1This press is designed for pressing and transporting particularly a wet municipally waste.
The standard design is includes 17 m3 and 20 m3 version – depending on the transporting vehicle loading capacity.

The pressing capacity is approx 0.75m3 per a cycle. The pressing power is up to 35 t.

The hydraulic aggregate with buchjost is placed in the upper right side of the container.

The container has conic sides in order to enable better emptying.

The pressing chamber floor is made from abrasion resistant material HARDOX 450.

The massive single-wing door with rectifiers enables perfect shifting of the pressed waste inside the container. The door is equipped with the tensing hook (handling hook can be provided upon request). The door can be equipped with rubber sealing in order to prevent the liquid waste leakage. The door is equipped with ratchet closing. In order to enable simple handling, the press is equipped with four scrolls.

The press is controlled by means of buttons on the control panel. A yellow indicator signals that the container is filled at 80%; when 100% filling occurs, the pressing process automatically stops. The servicing door for the hydraulic cylinders is equipped with a safety switch.

The pressing cycle (moving the hammer up and down) takes approx 55 seconds.
Two pressing periods – as required by the customer. The times are preset to 10 and 60 minutes, as a standard.

If required, we can install a GSM module to provide remote information regarding the pressing process, fullness of container via SMS.

pc17-2 pc17schema pc17-4thumb
pc17-3 pc17-5

Optional accessories:

 • Lid over hopper
 • Aluminium lid cover
 • Locking the hopper lid
 • flexible positioning of the hydraulic equipment
 • Oil cooling or heating
 • Tensing hook on the door
 • Partial or complete rubber sealing of the door or the flap - GSM module
 • Front, platform, or mobile loader, automatic lid opening
 • Multi-component paintvíko násypky

Optional extensions:

 • Complete extension from the top, enclosed, or equipped with a lid, with side or front collecting apertures
 • Drop side with bent lid
 • Drop sides with a reverse bent lid for the loader transport

 

pc17-20technen