Mobilní samolisovací kontejner ASK 10 – 24

ASK 20 s automatickým otvíráním víka a nakladačemUrčené  pro  lisování  a převoz především  kartónů  a  plastů  nebo  komunálních  odpadů. Standardně jsou vyráběny ve verzích 10 m3, 20 m3 a 24 m3. Kontejner má kónické strany pro lepší vysypávání. Lisovací část je pevně spojená s kontejnerem.  

Uzavírání  masivními  jednokřídlovými  vraty  s usměrňovači,  které  zabezpečují  dokonalé posouvání  lisovaného  odpadu  v kontejneru.  Kontejner  je  opatřen  natahovacím  hákem  (na přání zákazníka manipulačním hákem). Vrata mohou být opatřené gumovým těsněním proti vytékání tekutého odpadu. Vrata mají třípantový ráčnový zavírací mechanizmus.

Pro lehkou manipulaci je lis vybaven čtyřmi rolnami.  

Hydraulický systém  je umístěný v pravé horní části kontejneru nebo nad beranem. Servisní dvířka hydraulických válců jsou vybavena bezpečnostním spínačem.   

Naplnění  kontejneru  na  80%  signalizuje  žlutá  kontrolka, při  100%  naplnění  dojde k automatickému zastavení lisování.

Cyklus lisování (pohyb berana vpřed a vzad) trvá cca 55 sec. Dvě doby lisování lze nastavit le přání zákazníka. Standardně jsou přednastaveny časy 10 a 60 minut. Na přání lze nstalovat GSM bránu pro dálkovou informaci o činnosti lisu nebo jeho naplněnosti přes SMS.

 

ask10-24-3b ask10-24-4b
ask10-24-5b ask10-24-6b ask10-24-7b
ask10-24-8b ask10-24-9b ASK20--s-nakladacem-bez-zeber-th
ASK20-basic-th ASK20-s-lopatou-th

Volitelné příslušenství:

 • víko násypky s plynovými vzpěrami
 • hliníkový kryt víka
 • uzamykání víka,
 • těsnění víka
 • pružné uložení hydrauliky
 • výkonnější hydraulický agregát
 • chlazení oleje
 • optická čidla spuštění
 • natahovací hák na vratech
 • čelní nebo rampový nebo mobilní nakladač
 • částečné nebo úplné gumové těsnění vrat nebo klapky

 

Volitelné nástavby:

 • jen bočnice
 • celá zvýšená nástavba
 • úplná nástavba shora napevno zavřená
 • s bočními nebo čelními vhazovacími okny
 • bočnice s lomeným víkem, automatické otvírání pro nakladač
 • bočnice s opačně lomeným víkem pro převoz nakladače

 

ask10-24-schema

ask10-24-techn-udaje