Překladiště s rampou

P1060170

Plně automatická překládací stanice nachází uplatnění všude tam, kde vzniká velké množství odpadu a je třeba jej efektivně převézt. Úspora místa, času a velká efektivita jsou hlavní přednosti této technologie.

Překládací stanice se skládá z jednoho velkého stacionárního lisu (70 tun) s automaticky se připojujícími kontejnery s posuvnou střechou, které se pohybují na pojízdných manipulačních vozících po kolejnicích. Počet obsluhovaných kontejnerů na manipulačních vozících je od 2 do ca 6.  Kontejnery se automaticky připojují k lisu. Lis může zpracovávat - lisovat buď stejný materiál sypaný ze svozových vozidel na nájezdové rampě do vysoké násypky, nebo volitelně různé druhy materiálu do jednotlivých přípojných kontejnerů (komunální odpad, papír, plasty, atd.) - dle pokynu obsluhy.

Překládací stanice přináší velkou úsporu financí, času i provozních nákladů. Lis je schopen nalisovat do jednoho 30m3 kontejneru cca 10 tun odpadu. 

Tato překládací stanice je schopna zalisovat obsah jednoho popelářského vozu (6cbm) za 6 minut.

Využitím třídící stanice lze zajistit již prvotní třídění sváženého odpadu.

Dodávaná překládací stanice splňuje nejpřísnější normy bezpečnosti a kvality.

Jsme schopni také pomoci a poradit se zpracováním projektové dokumentace, výstavbou i financováním těchto projektů.