Lisovací kontajner ASK10S alebo ASK20S

Tento lisovací kontajner je určený pre prevážanie na automobiloch o celkovej nosnosti do 6 ton, na vozidle s inštalovanou "hydraulickou rukou", umožňujúce vysypávanie "zvonových" sklolaminátových kontajnerov.

Táto mobilná nadstavba vychádza z mobilného lisu ASK20 a môže mať obsah 10 až 20m3.

Nadstavba môže mať

  1. pohon len z podvozku auta
  2. kombinovaný pohon = možnosť napojenia na hydrauliku podvozku, alebo použitie vlastného hydraulického agregátu s prípojkou elektrickej energie
  3. vlastný hydraulický agregát s prípojkou elektrickej energie (nadstavba môže byť v prevádzke na vozidle i mimo vozidla) Lisovací kontajner má zvýšenú násypku, kontrolný rebrík atď

Lisovací kontajner môže byť dodaný aj s bočným nakladačom odpadových košov - kukanádoby (1100 litrov).

 

Voliteľné príslušenstvo:

  • optické čidlá spustenia
  • veko násypky
  • gumové tesnenie vrát alebo klapky (celé alebo čiastočné)
  • chladenie alebo temperovanie oleja
  • GSM modul
asks10-1thumbbiopas22-th