Prekladisko s dopravníkom

preklad-s-dopr1thumbPrekladisko s dopravníkom predpokladá, že zvozové vozidlá s komunálnym odpadom sa budú vyprázdňovať do násypky vodorovného dopravníka.

Prístrešok alebo budova chráni proti poveternostným vplyvom celú dĺžku dopravníka. Komunálny odpad je dopravovaný do násypky stacionárneho lisu SP45LH - P.

Odpad je lisovaný postupne do viacerých kontajnerov ARK30 automat. Prekladisko SP45 - 1x5 je vybavené piatimi manipulačnými vozíkmi na kontajnery - z toho tri sú s pohonom. Kontajnery sú umiestnené na týchto manipulačných vozíkoch. Po spustení prekladiska si lis automaticky pritiahne a pripojí prvý kontajner. Po naplnení prvého kontajnera je tento automaticky od lisu odpojený a celá súprava sa posunie s prázdnym druhým kontajnerom pred lis. Celá súprava pomaly prechádza, až sa pred lisom vystrieda všetkých päť kontajnerov. Plné kontajnery môžu byť nezávisle na lisovaní odvážané. Rezervné a vyprázdnené kontajnery sa skladajú na voľnej ploche a potom sa vkladajú na manipulačné vozíky. Po vyprázdnení všetkých kontajnerov súprava s prázdnymi kontajnermi pomaly prechádza na opačnú stranu.

 

preklad-s-dopr2thumb