Stacionárny lis SP380

sp380-1

Stacionárny lis SP 380 je určený pre lisovanie kartónu, papiera, plastov a komunálneho odpadu. Objem násypky s nadstavbou môže byť až 7m3.

Pri jednom cykle lisovania baran nalisuje do kontajnera až 1,5 m3 hmoty. Stacionárny lis SP380 môže lisovať silou 38 ton. Pri tomto tlaku sa do prídavného kontajnera o objeme 30m3 nalisuje 5 - 6 ton tvrdého kartónu. Lis umožňuje lisovanie odpadu o veľkosti 1,4 x 1,9 m.

Stacionárny lis SP 380L je montovaný na rovný betónový podklad.

Funkcie lisu sú ovládané pomocou tlačidiel na ovládacom paneli. Na želanie zákazníka môže byť inštalovaná zvuková alebo optická signalizácia chodu lisu alebo naplnenia kontajnera, zasielanie SMS správ o stave naplnenia kontajnera.
 

Ručné verzie (LR)

Lis ku kontajneru pripája obsluha manuálne pomocou račne a pred odpojením od naplneného kontajnera lis uzavrie kontajner pomocou dvoch rúrok, ktoré potom obsluha ručne v kontajneri zaistí.
 

Automatická verzia (LH)

Lis ku kontajneru sa pripája automaticky hydraulickými hákmi. Po pripojení dôjde k otvoreniu posuvného uzáveru gilotíny. Po naplnení kontajnera dôjde k jeho automatickému uzavretiu pomocou "gilotíny" a odpojeniu od lisu.
 

Kontajnery ARK

K stacionárnemu lisu SP380 odporúčame použitie prípojných kontajnerov ARK o objemoch 20 m3, 25 m3 a 30 m3.

Kontajnery majú kónické bočné steny. V kontajneroch je štandardne zabudované mechanické zariadenie "reťazová stena", ktorá slúži na uvoľnenie zlisovaného materiálu pri jeho vysypávaní. Nájazdové dráhy (krátke či dlhé) umožňujú plynulé navedenie kontajnera k lisu.

 

sp380-2 sp380-3 sp380-4
sp380-5 sp380-6 sp380-7
sp380-9 sp380-10 sp380-11thumb
sp380-16 sp380-17thumb

Voliteľné príslušenstvo:

 • veko násypky
 • hliníkový kryt veka
 • uzamykanie veka
 • zvýšená násypka alebo tubus
 • zvýšené bočnice
 • optické čidlá spustenia
 • gumové tesnenie vrát alebo klapky kontajnera
 • pružné uloženie hydrauliky
 • silnejšia pumpa a motor
 • chladenie alebo temperovanie oleja
 • dvojzložkové farby
 • ochranné zábradlie
 • čelný nakladač