Stacionárny lis SP45

sp45-1Stacionárny lis SP45 je konštruovaný tak, aby spĺňal maximálny výkon pre lisovanie priemyselného odpadu, kartónu a papiera. Veľkosť násypky je až 7m3. Pri jednom cykle lisovania je lis schopný nalisovať do prípojného kontajnera cca 1,8 m3 hmoty.

Lis je schopný lisovať silou až 45 ton. Do kontajnera s objemom 30m3 sa pri tomto tlaku nalisuje 6-8 ton kartónu. Tento lis je vybavený výkonnejším hydraulickým agregátom. Baran je široký cca 1500 mm.

Manuálne verzie (LR)

Lis ku kontajneru pripája obsluha manuálne pomocou račne a pred odpojením od naplneného kontajnera lis uzavrie kontajner pomocou dvoch rúrok, ktoré potom obsluha ručne v kontajneri zaistí.

Automatická verzia (LH)

Lis ku kontajneru sa pripája automaticky hydraulickými hákmi a po pripojení dôjde k otvoreniu posuvného uzáveru - gilotíny. Po naplnení kontajnera dôjde k jeho automatickému uzavretiu pomocou "gilotíny" a odpojeniu od lisu.

Stacionárny lis SP45 sa upevňuje na rovný betónový podklad pomocou kotevných skrutiek.

Funkcie lisu sú ovládané pomocou tlačidiel panela. Na želanie zákazníka môže byť inštalovaná zvuková aj optická signalizácia chodu lisu alebo naplnenie kontajnera.

Kontajnery ARK

K stacionárnemu lisu SP45 doporučujeme len prípojné kontajnery ARK o objeme 30 m3.

Kontajnery majú kónické bočné steny. V kontajneroch je štandardne zabudované mechanické zariadenie "reťazová stena", ktorá slúži na uvoľnenie zlisovaného materiálu pri jeho vysypávaní. Nájazdové dráhy (krátke či dlhé) umožňujú plynulé navedenie kontajnera k lisu.

 

sp45-3 sp45-2 sp45-4
sp45-5 sp45-6  

Voliteľné príslušenstvo:

 • veko násypky
 • hliníkový kryt veka
 • uzamykanie veka
 • zvýšená násypka alebo tubus
 • zvýšené bočnice
 • optické čidlá spustenia
 • gumové tesnenie vrát alebo klapky
 • pružné uloženie hydrauliky
 • silnejšia pumpa a motor
 • chladenie alebo temperovanie oleja
 • GSM modul
 • diaľkové ovládanie z rampy
 • dvojzložková farba
 • zábradlie