IVP CZ a.s.

Vyrábíme technologie pro lisování, převoz a zpracování odpadů. Poskytujeme komplexní služby, profesionální poradenství a individuální řešení v oblasti nakládání s odpady. Servisujeme veškerou lisovací technologii. 

Náš výrobní program

Stacionární a mobilní lisy pro lisování a převoz odpadů

Technologie pro zákazníky produkující větší množství odpadu. Stroje a zařízení jsou dimenzovány pro potřeby těchto zákazníků.  Výsledkem je významné snížení objemu odpadu, což umožňuje snazší a efektivnější přepravu a skladování.

Technologické celky uzpůsobené přímo pro vaši produkci odpadů

Komplexní technologické celky, které přesně odráží potřeby firem, které produkují velké množství odpadu. Výsledkem je automatizace sběru a lisování odpadů a významné snížení nákladů na jeho další přepravu a zpracování.

Překládací stanice odpadů

Kompaktní a velice výkonné technologické celky, které výrazně zefektivňují sběr a převoz odpadu. Jsou vhodná pro města a svozové společnosti. Výsledkem je výrazná úspora při sběru a převozu odpadů.

Služby a servis

Třídící linky

V kooperaci se zahraničními partnery navrhujeme, konstruujeme a dodáváme třídící linky odpadů. Zároveň poskytujeme servis a dodávku jednotlivých komponentů pro tyto linky.

Systémy dálkové správy

Monitorovací a ovládací systém pro lisovací technologie informuje přes webovou aplikaci a automatickými notifikacemi o stavu strojů jejich naplnění a budoucím naplnění. Vhodné pro efektivní plánování svozů odpadu.

Servisní služby

Provádíme malé, střední a velké opravy veškeré lisovací technologie, provádíme pravidelné revize, prohlídky a školení obsluhy. Zároveň nabízíme poradenství a odhady nákladů na opravy.

Něco o naší společnosti

Společnost IVP CZ a.s. navazuje na dlouholetou tradici a zkušenosti v oblasti výroby technologií pro odpadové hospodářství. Využíváním nejmodernějších přístupů ve výrobním procesu a dlouholeté zkušenosti zajišťují minimální pořizovací náklady stroje, dlouhou životnost a bezkonkurenční kvalitu.

Napište nám

1 + 7 =

Kontaktní informace

Kontakt

Jan Vašíček (Výrobní ředitel)
jan.vasicek@ivp.cz
+420 739 053 234

Servisní oddělení

Vladimír Longinov (Vedoucí oddělení)
servis@ivp.cz
+420 732 510 900

Sídlo firmy IVP CZ a.s.

Plzeňská 1574
252 63, Roztoky