Ochrana osobních údajů

SPOLEČNOST IVP CZ a.s. SE SÍDLEM Plzeňská 1574 Roztoky Zapsaná 15799 B, Městský soud v Praze. 

OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZPRACOVÁVÁNY V SOULADU S OBECNÝM NAŘÍZENÍM O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ZE DNE 27. 4. 2016 ZPRACOVÁVÁ NA TOMTO WEBU OSOBNÍ ÚDAJE

UŽIVATELOVA PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM A OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  • PRÁVO NA PŘÍSTUP – UŽIVATEL MÁ PRÁVO POŽADOVAT PO SPRÁVCI INFORMACI, JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SPRÁVCE ZPRACOVÁVÁ.
  • PRÁVO AKTUALIZOVAT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE – UŽIVATEL MÁ PRÁVO VYŽÁDAT SI PO SPRÁVCI PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM A TYTO NECHAT AKTUALIZOVAT NEBO OPRAVIT.
  • PRÁVO NA VÝMAZ – UŽIVATEL MÁ PRÁVO POŽADOVAT PO SPRÁVCI VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SPRÁVCE VÝMAZ PROVEDE, POKUD NENÍ V ROZPORU S PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A OPRÁVNĚNÝMI ZÁJMY SPOLEČNOSTI.
  • PRÁVO NA PŘENOS OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ O DODRŽOVÁNÍ POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ MÁ UŽIVATEL PRÁVO OBRÁTIT SE NA SPRÁVCE NEBO NA ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ