Třídící linky

Společnost IVP CZ a.s. se zabývá výrobou a distribucí technologických celků pro konečné zpracování odpadů. Do našeho portfolia patří nejmodernější technologie pro efektivní koncové zpracování odpadu.

TŘÍDÍCÍ LINKY A EKOPRAKY

Mezi hlavní výhody třídících linek a ekoparků patří:

  • Maximální možná výtěžnost druhotných surovin
  • Vysoká efektivita 
  • Nízké náklady na provoz
  • Ekologický provoz
  • Vysoká návratnost investice

PROJEKTY A NÁVRHY EKOPARKŮ

Návrhům projektového řešení technologických celků předchází důkladné a časově náročné plánovaní. Nejprve je třeba provést morfologii odpadu. Na základě těchto dat se přichází k nastavení parametrů zařízení. Je důležité zvolit správné typy zařízení. Technologická sestava se připravuje na základě požadavků a cílů projektu a investora. Každý z návrhů a vizualizací je originálně připraven specifickým proměnným.

    Díky mezinárodním kooperacím, a partnerství s technologickými lídry jsme schopni investora tímto procesem provést od prvotního záměru až po kolaudaci zařízení. Naši projektoví manažeři věnují maximální úsilí a dle přísných pravidel navrhují jednotlivé technologické části a v kooperaci i budovy a inženýrské sítě.