Komplexní řešení a příslušenství

Dle představ zákazníka jsme schopni navrhnout komplexní řešení odpadové situace včetně umístění lisovací technologie nakladačů bezpečnostních prvků a dalšího příslušenství.

Komplexní řešení a příslušenství

Dle představ zákazníka jsme schopni navrhnout komplexní řešení odpadové situace včetně umístění lisovací technologie nakladačů bezpečnostních prvků a dalšího příslušenství. Díky dlouholetým zkušenostem a výborné zpětné vazbě od našich zákazníků neustále zlepšujeme řešení požadavků.

Nejrozšířenějším řešením jsou právě různé druhy tubusů, ramp, plošin, přístřešků a příslušenství k tomu dodávaných. Díky zakázkové výrobě jsme schopni každý z našich strojů přizpůsobit přesně dle požadavku zákazníka. Přizpůsobení může být různého charakteru od jiných rozměrových dispozic lisů až po výkonnostní charakteristiku hydraulického agregátu.

K vyráběným lisů nabízíme širokou škálu příslušenství, ovládacích a bezpečnostních prvků.

Základní příslušenství

 • Dálkové ovládání – dálkové ovládání je důležitou součástí lisovací technologie, pokud je umístěn k rampě nebo tubusu. Zajišťuje pohodlné ovládání a signalizaci.
 • Dálkové ovládání na tyči – otočné ovládání, které může být umístěno do polohy pro obsluhu lisu k rampě tak aby nebylo nutné při každém odvozu mobilní lisu nutné odpojovat a lis byl takto univerzální a mohl být použit v každém provozu.
 • Víko násypky – uzamykatelné víko násypky s plynovou vzpěrou na každé straně.
 • Zvýšená násypka – násypka uzpůsobená přesně dle přání zákazníka.
 • Zvýšené bočnice – bočnice, které zajišťují hladké vysýpání materiálu do násypky lisu.
 • Nášlapná plošina – plošina pevně přichycena k lisu, je možné tuto plošinu v provozu vysunout a zajisti obsluze pohodlný přístup k násypce.
 • Nájezdové dráhy k stacionárním lisů – řešení pro pohodlné a bezpečné připojení kontejneru k lisu
 • Ocelová podlaha – pokud dispozice a podklad nedovolují připravit betonové patky k uchycení stacionárního lisu je tato podlaha ideálním řešením. Lis je pevně uchycen k této podlaze, která díky
 • GSM modul – modul, který po naplnění kontejneru z 80% a 100% odešle na předem nastavené telefonní číslo SMS s hlášením o naplněnosti
 • Světelná brána – bezpečnostní prvek, který nedovolí spuštění lisu nebo vyklápěče, pokud se ve vyhrazeném prostoru pohybuje obsluha
 • Difuzní čidlo – čidlo, které spustí lisovací cyklus, pokud je do násypky vhozen materiál
 • Natahovací hák na vratech – umožnění natahování mobilního lisovacího kontejneru na obou stranách
 • Napojení do systému sledování technologie
 • Různé druhy ramp, nášlapných plošin, tubusů

Každé příslušenství a úpravu jsme schopni navrhnout přesně dle požadavku zákazníka.

Galerie