Stacionární lis VSP 380 MAX

Zesílená verze stacionárního lisu typu 380. Lis VSP 380 MAX je osazen výkonnějším hydraulickým agregátem a zesílenou konstrukcí. Vysoká lisovací síla a krátká doba jednoho cyklu umožňuje maximálně využít potenciál lisu.

Stacionární lis VSP 380 MAX

Zesílená verze stacionárního lisu typu 380. Lis VSP 380 MAX je osazen výkonnějším hydraulickým agregátem a zesílenou konstrukcí. Vysoká lisovací síla a krátká doba jednoho cyklu umožňuje maximálně využít potenciál lisu. Je vhodný do provozů s větší produkcí odpadů. Díky svým kompaktním rozměrům je vhodný i do provozů s omezenou prostorovou dispozicí.

Stacionární lis VSP380 MAX je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby, nebo osazen ocelovou podlahou v provozech kde není možné vybudovat betonový podklad. Veškeré funkce lisu jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu, nebo dálkovém ovládání a řízeny programovatelným modulem. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem, případně přímo na ocelové podlaze umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem.

Pomocí tlačítka dojde k automatickému spojení za pomoci ramen, která jsou hydraulicky ovládána. Stiskem tlačítka též dojde k otevření štítu, který je umístěn na přídavném kontejneru, a zahájí cyklus lisování.

Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka. Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování. Lis může být osazen GSM Modulem pro hlášení naplnění a poruch nebo napojen na systém sledování strojů.

Volitelné příslušenství stacionárního lisu VSP 380 MAX

  • víko násypky s plynovými vzpěrami
  • hliníkový kryt víka
  • uzamykání víka,
  • optická čidla spuštění
  • čelní nebo rampový nebo mobilní nakladač
  • násypka nebo tubus dle přání zákazníka
  • signalizace
  • napojení na dálkovou správu stroje
  • tubusy, přístřešky, dvířka
  • napojení na dopravníkové systémy

Galerie