Stacionární lisy VSP 380

Stacionární lis VSP380 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem.

Stacionární lis VSP380

Stacionární lis VSP380 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem, umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem. Je možné v případě nevhodného terénu (asfalt, zámková dlažba) využít možnosti usazení lisu na ocelovou podlahu.

Jedná se o nejoblíbenější lis do provozů se standardním množstvím odpadu.

VSP 380 LH (automatické připojení). Pomocí tlačítka dojde k automatickému spojení za pomoci ramen, která jsou hydraulicky ovládána.

VSP 380 LR (manuální připojení). Po přistavení kontejneru až na doraz k lisu obsluha ukotví háky lisu do západek a ráčnovým šroubem pevně přitáhne kontejner k lisu.

Stiskem tlačítka též dojde k otevření štítu, který je umístěn na přídavném kontejneru, a zahájí cyklus lisování, který probíhá po dobu 50 sekund.

Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka. Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování. Lis může být osazen GSM Modulem pro hlášení naplnění a poruch nebo napojen na systém sledování strojů.

Volitelné příslušenství stacionárního lisu VSP 380

  • víko násypky s plynovými vzpěrami
  • hliníkový kryt víka
  • uzamykání víka,
  • optická čidla spuštění
  • čelní nebo rampový nebo mobilní nakladač
  • násypka nebo tubus dle přání zákazníka
  • signalizace
  • napojení na dálkovou správu stroje
  • tubusy, přístřešky, dvířka
  • napojení na dopravníkové systémy

Galerie