Stacionární lis VSP 45 MAX

Stacionární lis VSP 45 MAXIM je rozšířenou verzí lisu VSP 45 Hlavním rozdílem je širší lisovací beran spolu s velice výkonným hydraulickým agregátem. Toto rozšíření zvyšuje objem jednoho cyklu a tento lis je vhodný do provozů s velkým množstvím odpadu.

Stacionární lis VSP 45 MAXIM

Stacionární lis VSP 45 MAXIM je rozšířenou verzí lisu VSP 45 Hlavním rozdílem je širší lisovací beran spolu s velice výkonným hydraulickým agregátem. Toto rozšíření zvyšuje objem jednoho cyklu a tento lis je vhodný do provozů s velkým množstvím odpadu.

Lis typu VSP 45 MAXIM je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu.

Stacionární lis VSP45 MAXIM je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Případně může být usazen na ocelové podlaze (v případě nevhodného terénu). Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem, umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem.

Velkou výhodou lisu je technická stavba stroje, kdy může být část stroje u násypky použita jako pochozí rampa, případně na ní může být umístěný vyklápěč nádob, pásový dopravník

Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu zelená kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování. Lis může být osazen GSM Modulem pro hlášení naplnění a poruch nebo napojen na systém sledování strojů.

Po zastavení lisování se na ovládacím panelu přepne lis na ruční provoz – uzavírání štítu a ručně se přetlačí silou 240 barů zbývající materiál do přídavného kontejneru a dojde k automatickému uzavření uzavíracího štítu lisovacího kontejneru. Pomocí ramen a ovládacího tlačítka se kontejner automaticky odpojí a stejným způsobem se připojí další. Tento systém umožňuje plně automatizovaný provoz, který je ovládán pomocí elektro – hydraulického zařízení.

Přídavné kontejnery VRK, jsou standardně vyráběny ve velikostech 20, 30 a 36 m3 a ve variantách VPS.

Volitelné příslušenství stacionárního lisu VSP 45 MAX

 • násypka odolnější (s bouracím rámem pro plnění VZV)
 • pružné uložení hydrauliky
 • chlazení oleje
 • topení oleje
 • optická čidla spuštění
 • integrovaný, rampový nebo mobilní nakladač
 • napojení na dopravníkové pásy
 • systém sledování strojů a dálkové správy
 • velká násypka při vysypávání odpadu z vozidel
 • vysoká násypka
 • tubus a zastřešení
 • připojení k gatu

Galerie