Stacionární lis VSP 45 S

Stacionární lis VSP 45 S je rozšířenou verzí lisu VSP 45 LH. Hlavním rozdílem je širší lisovací beran spolu s výkonnějším hydraulickým agregátem. Toto rozšíření zvyšuje objem jednoho cyklu a tento lis je vhodný do provozů s velkým množstvím odpadu.

Stacionární lis VSP 45 S

Stacionární lis VSP 45 S je rozšířenou verzí lisu VSP 45 LH. Hlavním rozdílem je širší lisovací beran spolu s výkonnějším hydraulickým agregátem. Toto rozšíření zvyšuje objem jednoho cyklu a tento lis je vhodný do provozů s velkým množstvím odpadu.

Lis typu VSP 45 S je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu.

Stacionární lis VSP45 S je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Případně může být usazen na ocelové podlaze (v případě nevhodného terénu). Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem, umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem.

Velkou výhodou lisu je technická stavba stroje, kdy může být část stroje u násypky použita jako pochozí rampa, případně na ní může být umístěný vyklápěč nádob, pásový dopravník

Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu zelená kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování.

Po zastavení lisování se na ovládacím panelu přepne lis na ruční provoz – uzavírání štítu a ručně se přetlačí zbývající materiál do přídavného kontejneru a dojde k automatickému uzavření uzavíracího štítu lisovacího kontejneru. Pomocí ramen a ovládacího tlačítka se kontejner automaticky odpojí a stejným způsobem se připojí další. Tento systém umožňuje plně automatizovaný provoz, který je ovládán pomocí elektro – hydraulického zařízení. Lis může být osazen GSM Modulem pro hlášení naplnění a poruch nebo napojen na systém sledování strojů.

Přídavné kontejnery VRK, jsou standardně vyráběny ve velikostech 20, 30 a 36 m3 a ve variantách VPS.

Volitelné příslušenství stacionárního lisu VSP 45 S

 • násypka odolnější (s bouracím rámem pro plnění VZV)
 • pružné uložení hydrauliky
 • chlazení oleje
 • topení oleje
 • optická čidla spuštění
 • integrovaný, rampový nebo mobilní nakladač
 • napojení na dopravníkové pásy
 • systém sledování strojů a dálkové správy
 • velká násypka při vysypávání odpadu z vozidel
 • vysoká násypka
 • tubus a zastřešení
 • připojení k gatu

Galerie