Stacionární lis VSP 70

Lis typu VSP 70 je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu. Tento typ lisu je vybaven silnější hydraulickou jednotkou, zesílenou konstrukcí a velkou násypkou.

Stacionární lis VSP 70

Lis typu VSP 70 je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu. Tento typ lisu je vybaven silnější hydraulickou jednotkou, zesílenou konstrukcí a velkou násypkou. Je umisťován do provozů se velkým množstvím produkovaného odpadu. Ideální je napojení na dopravníkový systém pro kontinuální plnění. Případně pro plnění VZV.

Stacionární lis VSP 70 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem, umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem. V případě nerovného terénu lze umístit lis na ocelovou podlahu

VSP 70 LR (manuální připojení). Po přistavení kontejneru až na doraz k lisu obsluha ukotví háky lisu do západek a ráčnovým šroubem pevně přitáhne kontejner k lisu.

VSP 70 LH (automatické připojení). Pomocí tlačítka dojde k automatickému spojení za pomoci ramen, která jsou hydraulicky ovládána. Stiskem tlačítka též dojde k otevření štítu, který je umístěn na přídavném kontejneru, a zahájí cyklus lisování. Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka.

Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu zelená kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování. Lis může být osazen GSM Modulem pro hlášení naplnění a poruch nebo napojen na systém sledování strojů.

Přídavné kontejnery VRK, jsou standardně vyráběny ve velikostech 20 a 36 m3 (VPS)

Volitelné příslušenství stacionárního lisu VSP 70

  • násypka odolnější (s bouracím rámem pro plnění VZV)
  • pružné uložení hydrauliky
  • chlazení oleje
  • topení oleje
  • optická čidla spuštění
  • integrovaný, rampový nebo mobilní nakladač
  • napojení na dopravníkové pásy
  • systém sledování strojů a dálkové správy
  • velká násypka při vysypávání odpadu z vozidel
  • vysoká násypka

Galerie