Univerzální vyklápěč MNS 80-1100

Univerzální vyklápěč nádob a standardizovaných popelnic je ideálním řešením do provozům kde je odpad shromažďován do těchto nádob.

Univerzální vyklápěč MNS 80-1100

Univerzální vyklápěč nádob a standardizovaných popelnic je ideálním řešením do provozům kde je odpad shromažďován do těchto nádob. Následně jsou vysypány do lisovacího kontejner, stacionárního lisu anebo do otevřeného velkoobjemového kontejneru. O pohon se stará hydraulický agregát, který po stisknutí tlačítka, nebo pohybem páčky vyklopí odpad do požadovaného stroje. Vyklápěče mohou být uzpůsobeny pro vyklápění jakýchkoli nádob. Standardně se vyrábí ve variantách dle použití.

Vyklápěč MNS MOB – Mobilní vyklápěč, který může být použit pro vyklápění nádob do otevřených kontejnerů a případně lisovacích kontejnerů. Ideální je jeho mobilita, kdy lze s vyklápěčem přejet k několika různým strojům. Případně může být umístěn na jednom místě a pevně přišroubován k betonovému podkladu. Může být opatřený systémem pro otevírání víka popelnicových nádob.

Vyklápěč MNS VSK/VSP – Vyklápěč pevně přichycený na mobilním lisovacím kontejneru nebo stacionárním lis. Nádoby vysýpá z úrovně terénu. O pohon se stará hydraulický agregát lisovací jednotky.

Vyklápěč MNS RAM – Vyklápěč pevně přichycený k rampě určený pro mobilní a stacionární lisy. O pohon se stará hydraulický agregát lisu, nebo samostatný agregát vyklápěcího zařízení. Vysýpá se z úrovně rampy (nejčastěji kamionová rampa)

Galerie