Stacionární lis VSP 45

Lis typu VSP 45 je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu.

Stacionární lis VSP 45

Lis typu VSP 45 je konstruován tak, aby dosahoval maximálního výkonu při plném zatížení a velkém množství odpadu.

Stacionární lis VSP45 je pevně přišroubován na betonovém podkladu kotevními šrouby. Případně může být usazen na ocelové podlaze (v případě nevhodného terénu). Veškeré funkce kontejneru jsou ovládány pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu a řízeny programovatelným modulem. Nájezdové dráhy, které jsou umístěny před lisem, umožňují plynulé spojení přídavného kontejneru s lisem.

Velkou výhodou lisu je technická stavba stroje, kdy může být část stroje u násypky použita jako pochozí rampa, případně na ní může být umístěný vyklápěč nádob, pásový dopravník.

VSP 45 LH (automatické připojení). Pomocí tlačítka dojde k automatickému spojení za pomoci ramen, která jsou hydraulicky ovládána.

VSP 45 LR (manuální připojení). Po přistavení kontejneru až na doraz k lisu obsluha ukotví háky lisu do západek a ráčnovým šroubem pevně přitáhne kontejner k lisu.

Stiskem tlačítka též dojde k otevření štítu, který je umístěn na přídavném kontejneru, a zahájí cyklus lisování. Počet cyklů je možno nastavit dle potřeby zákazníka.

Při 80% naplnění kontejneru se rozsvítí na panelu zelená kontrolka. Na přání zákazníka může být instalována i zvuková signalizace. Při 100% naplnění přídavného kontejneru se na panelu rozsvítí červená kontrolka a dojde k zastavení lisování. Lis může být osazen GSM Modulem pro hlášení naplnění a poruch nebo napojen na systém sledování strojů.

Po zastavení lisování se na ovládacím panelu přepne lis na ruční provoz – uzavírání štítu a ručně se přetlačí zbývající materiál do přídavného kontejneru a dojde k automatickému uzavření uzavíracího štítu lisovacího kontejneru.

Přídavné kontejnery VRK, jsou standardně vyráběny ve velikostech 20, 30 a 36 m3. (VPS).

Volitelné příslušenství stacionárního lisu VSP 45

 • násypka odolnější (s bouracím rámem pro plnění VZV)
 • pružné uložení hydrauliky
 • chlazení oleje
 • topení oleje
 • optická čidla spuštění
 • integrovaný, rampový nebo mobilní nakladač
 • napojení na dopravníkové pásy
 • systém sledování strojů a dálkové správy
 • velká násypka při vysypávání odpadu z vozidel
 • vysoká násypka
 • tubus a zastřešení
 • připojení k gatu

Galerie